Výsledky preskúšania odvahy za rok 2013:

 

  • Preskúšanie psov v diviačom oplôtku vo Veľkom Rovnom 23.03. 2013.     Výsledky

 

  • Preskúšanie psov v diviačom oplôtku  Udiča – Prosné 03.03. 2013.  Výsledky

 

  • Preskúšanie psov v diviačom oplôtku v Rimavskej Bani 19.01. 2013.    Výsledky

 

 

cita s lízou & Rasťo

Close Menu