Výsledky preskúšania odvahy za rok 2014:

  •   Preskúšanie psov v diviačom oplôtku v Topolčiankach 18.01.2014.     Výsledky

 

 

cita s lízou & Rasťo

Close Menu