Klub chovateľov slovenských kopovov je chovateľským klubom pri SPZ.

Združuje nadšencov a priateľov slovenského kopova ako slovenského národného plemena.

Veľmi radi privítame nových záujemcov o kynologické a poľovné využitie slovenského kopova v našich radoch.

—– Ako sa stať členom KCHSK 

 

 

 


KORENŠPODENČNÁ ADRESA KCHSK:
 
Klub chovateľov slovenských kopovov
pri Slovenskom poľovníckom zväze
Hôrky 217,
010 04 Hôrky

 

 
ADRESA KCHSK:
 
Klub chovateľov slovenských kopovov
pri Slovenskom poľovníckom zväze
 Štefánikova 10,
Bratislava 811 05