Odp. číslo: Žiadateľ: Dátum vyd. odp.: Suka: Odporučený psy:
2018/1MVDr. Martin HIRŇÁK 01.11.2017LENA Brunov dvor BRIT Valaškovce
GERO Hruštínska hoľa
SULTÁN z Prievrany
Odp. číslo: Žiadateľ: Dátum vyd. odp.: Suka: Odporučený psy:
2018/2 Ján PANKUCH 01.11.2017HANY Sokolie hniezdo ASTOR od Digoňa
Párenie dňa 05.11.2017 BRIT Valaškovce
BADY od Spolkára
Odp. číslo: Žiadateľ: Dátum vyd. odp.: Suka: Odporučený psy:
2018/3 Stanislav PANKUCH 01.11.2017NANCY Brunov dvor ASTOR od Digoňa
Párenie dňa 01.11.2017 CEZAR z Kade voda skáče
GERO Hruštínska hoľa
Odp. číslo: Žiadateľ: Dátum vyd. odp.: Suka: Odporučený psy:
2018/4 Michal VALASKAI 01.11.2017ESTER zo Španieho poľa GERO Široká dolina
Párenie dňa 01.11.2017 BRUTUS spod Macovho vrchu
JASO zo Slavošovskej doliny
Odp. číslo: Žiadateľ: Dátum vyd. odp.: Suka: Odporučený psy:
2018/5Ing. Štefan CIMBALÍK 01.11.2017JELA zo Slavošovkej doliny AJAX z Chorváta
HORAR z Hrachovského vršku
GERO Široká dolina
Odp. číslo: Žiadateľ: Dátum vyd. odp.: Suka: Odporučený psy:
2018/6 Jaroslav FERTÁĽ 01.11.2017LOLA spod Sobrany BRUTUS spod Macovho vrchu
GERO Široká dolina
BRIT Valaškovce
Odp. číslo: Žiadateľ: Dátum vyd. odp.: Suka: Odporučený psy:
2018/7 Zdenko CHMELA 02.11.2017NELA Kubínska hoľa EDDY Krššákov dvor
HARO Dzunošaj
BENY Hudecov dvor
Odp. číslo: Žiadateľ: Dátum vyd. odp.: Suka: Odporučený psy:
2018/8Ing. Zuzana PAVELKOVÁ 06.11.2017GERBERA Lohyňa EGON Lohyňa
BENY Hudecov dvor
HORAR z Hrachovského vršku
Odp. číslo: Žiadateľ: Dátum vyd. odp.: Suka: Odporučený psy:
2018/9Bc. Milan SAHAJDA 06.11.2017AXA Myslavské údolie Pit Bejchlovské hvozdy
ROLF Kubínska hoľa
CIRO z Kade voda skáče
Odp. číslo: Žiadateľ: Dátum vyd. odp.: Suka: Odporučený psy:
2018/10 Miroslav BOTKA 13.11.2017GINA z Cerníka GERO Široká dolina
RICK z Prievrany
Pit Bejchlovské hvozdy
Odp. číslo: Žiadateľ: Dátum vyd. odp.: Suka: Odporučený psy:
2018/11 Dušan URGELA 13.11.2017FRIDA z Padala BRUTUS spod Macovho vrchu
EVAR Široká dolina
EDDY Krššákov dvor
Odp. číslo: Žiadateľ: Dátum vyd. odp.: Suka: Odporučený psy:
2018/12 Štefan FEDÁK 14.11.2017GABA Dzunošaj EVAR Široká dolina
CHERO Holubníky
BRUTUS spod Macovho vrchu
Odp. číslo: Žiadateľ: Dátum vyd. odp.: Suka: Odporučený psy:
2018/13Ing. Zuzana PAVELKOVÁ 15.11.2017IDEA Lohyňa Pit Bejchlovské hvozdy
Paris Bejchlovské hvozdy
GARY z Padala
Odp. číslo: Žiadateľ: Dátum vyd. odp.: Suka: Odporučený psy:
2018/14 Ladislav PETRŽEL 16.11.2017SHELY z Prievrany GERO Široká dolina
Nedoporučený
Nedoporučený