Odp. číslo: Žiadateľ: Dátum vyd. odp.: Suka: Odporučený psy:
2018/1MVDr. Martin HIRŇÁK 01.11.2017LENA Brunov dvor BRIT Valaškovce
Párenie dňa 10.12.2017 GERO Hruštínska hoľa
SULTÁN z Prievrany
Odp. číslo: Žiadateľ: Dátum vyd. odp.: Suka: Odporučený psy:
2018/2 Ján PANKUCH 01.11.2017HANY Sokolie hniezdo ASTOR od Digoňa
Párenie dňa 05.11.2017 BRIT Valaškovce
BADY od Spolkára
Odp. číslo: Žiadateľ: Dátum vyd. odp.: Suka: Odporučený psy:
2018/3 Stanislav PANKUCH 01.11.2017NANCY Brunov dvor ASTOR od Digoňa
Párenie dňa 01.11.2017 CEZAR z Kade voda skáče
GERO Hruštínska hoľa
Odp. číslo: Žiadateľ: Dátum vyd. odp.: Suka: Odporučený psy:
2018/4 Michal VALASKAI 01.11.2017ESTER zo Španieho poľa GERO Široká dolina
Párenie dňa 01.11.2017 BRUTUS spod Macovho vrchu
JASO zo Slavošovskej doliny
Odp. číslo: Žiadateľ: Dátum vyd. odp.: Suka: Odporučený psy:
2018/5Ing. Štefan CIMBALÍK 01.11.2017JELA zo Slavošovkej doliny AJAX z Chorváta
HORAR z Hrachovského vršku
GERO Široká dolina
Odp. číslo: Žiadateľ: Dátum vyd. odp.: Suka: Odporučený psy:
2018/6 Jaroslav FERTÁĽ 01.11.2017LOLA spod Sobrany BRUTUS spod Macovho vrchu
GERO Široká dolina
BRIT Valaškovce
Odp. číslo: Žiadateľ: Dátum vyd. odp.: Suka: Odporučený psy:
2018/7 Zdenko CHMELA 02.11.2017NELA Kubínska hoľa EDDY Krššákov dvor
HARO Dzunošaj
BENY Hudecov dvor
Odp. číslo: Žiadateľ: Dátum vyd. odp.: Suka: Odporučený psy:
2018/8Ing. Zuzana PAVELKOVÁ 06.11.2017GERBERA Lohyňa EGON Lohyňa
Párenie dňa 10.11.2017 BENY Hudecov dvor
HORAR z Hrachovského vršku
Odp. číslo: Žiadateľ: Dátum vyd. odp.: Suka: Odporučený psy:
2018/9Bc. Milan SAHAJDA 06.11.2017AXA Myslavské údolie Pit Bejchlovské hvozdy
Párenie dňa 14.11.2017 ROLF Kubínska hoľa
CIRO z Kade voda skáče
Odp. číslo: Žiadateľ: Dátum vyd. odp.: Suka: Odporučený psy:
2018/10 Miroslav BOTKA 13.11.2017GINA z Cerníka GERO Široká dolina
Párenie dňa 24.11.2017 RICK z Prievrany
Pit Bejchlovské hvozdy
Odp. číslo: Žiadateľ: Dátum vyd. odp.: Suka: Odporučený psy:
2018/11 Dušan URGELA 13.11.2017FRIDA z Padala BRUTUS spod Macovho vrchu
EVAR Široká dolina
EDDY Krššákov dvor
Odp. číslo: Žiadateľ: Dátum vyd. odp.: Suka: Odporučený psy:
2018/12 Štefan FEDÁK 14.11.2017GABA Dzunošaj EVAR Široká dolina
Párenie dňa 20.11.2017 CHERO Holubníky
BRUTUS spod Macovho vrchu
Odp. číslo: Žiadateľ: Dátum vyd. odp.: Suka: Odporučený psy:
2018/13Ing. Zuzana PAVELKOVÁ 15.11.2017IDEA Lohyňa Pit Bejchlovské hvozdy
Paris Bejchlovské hvozdy
GARY z Padala
Odp. číslo: Žiadateľ: Dátum vyd. odp.: Suka: Odporučený psy:
2018/14 Ladislav PETRŽEL 16.11.2017SHELY z Prievrany GERO Široká dolina
Párenie dňa 16.11.2017 Nedoporučený
Nedoporučený
Odp. číslo: Žiadateľ: Dátum vyd. odp.: Suka: Odporučený psy:
2018/15 Ivan MINICH 20.11.2017ELIS Široká dolina GERI Bahrisko
Párenie dňa 31.12.2017 HORAR z Hrachovského vršku
ERIK od Riečky
Odp. číslo: Žiadateľ: Dátum vyd. odp.: Suka: Odporučený psy:
2018/16 Rastislav HVIŠČ 01.12.2017JUTA od Partilu RICK z Prievrany
Párenie dňa 01.12.2017 Nedoporučený
Nedoporučený
Odp. číslo: Žiadateľ: Dátum vyd. odp.: Suka: Odporučený psy:
2018/17 Milan PARTILA ml. 01.12.2017AGA Belákov dvor CHERO Holubníky
BADY od Spolkára
CEDER z Halče
Odp. číslo: Žiadateľ: Dátum vyd. odp.: Suka: Odporučený psy:
2018/18 Vladimír STODOLA 03.12.2017CARA z Uhlišťa DON z Prosného
HUNCÚT z Hrachovského vŕšku
CHERO Holubníky
Odp. číslo: Žiadateľ: Dátum vyd. odp.: Suka: Odporučený psy:
2018/19 Stanislav RISKA 11.12.2017CARA spod Kemenej hory GERO Široká dolina
ARIS z Mihálikovho dvora
SULTÁN z Prievrany
Odp. číslo: Žiadateľ: Dátum vyd. odp.: Suka: Odporučený psy:
2018/20Mgr. Radoslav SMETANKA 12.12.2017ADLA Pod Ščobom LUX od Riečky
ROLF Kubínska hoľa
HUNCÚT z Hrachovského vŕšku
Odp. číslo: Žiadateľ: Dátum vyd. odp.: Suka: Odporučený psy:
2018/21 Milan VRÁBEL 27.12.2017KARA z Ipeľského potoka DON z Prosného
Nedoporučený
Nedoporučený
Odp. číslo: Žiadateľ: Dátum vyd. odp.: Suka: Odporučený psy:
2018/22 Ľubomír ADAM 29.12.2017JELKA Bahrisko BENY Hudecov dvor
ARIS z Mihálikovho dvora
Nedoporučený
Odp. číslo: Žiadateľ: Dátum vyd. odp.: Suka: Odporučený psy:
2018/23 Slavomír BRUTOVSKÝ 02.01.2018ADA z Bykovskej doliny BRIT Valaškovce
Párenie dňa 03.01.2018 CHERO Holubníky
LUX od Riečky
Odp. číslo: Žiadateľ: Dátum vyd. odp.: Suka: Odporučený psy:
2018/24 Filip BUNČO 03.01.2018ANITA od Kalinovského potoka Pit Bejchlovské hvozdy
Cit z Ledců
RICK z Prievrany
Odp. číslo: Žiadateľ: Dátum vyd. odp.: Suka: Odporučený psy:
2018/25 Marián MURÍN 09.01.2018CARMEN z Hrachovského vŕšku HORAR z Hrachovského vršku
Nedoporučený
Nedoporučený
Odp. číslo: Žiadateľ: Dátum vyd. odp.: Suka: Odporučený psy:
2018/26 Kamil SUJA 09.01.2018CARIN z Hrachovského vŕšku GERO z Veľopolia
Nedoporučený
Nedoporučený
Odp. číslo: Žiadateľ: Dátum vyd. odp.: Suka: Odporučený psy:
2018/27 Milan VACULČIAK 15.01.2018DINA z Hornej báby GERO Široká dolina
RICK z Prievrany
FOREST zo Španieho poľa