Poplatky chovateľov pre SPZ

Prezídium Slovenského poľovníckeho zväzu na zasadnutí 11.12.2008 schválilo členský poplatok kolektívnych členov SPZ na rok 2009 a v súvislosti s prechodom na euro menu aj poplatky za služby poskytované chovateľom psov plemennou knihou SPZ s platnosťou od 1.1.2009.
Výška jednotlivých poplatkov:

a) členský príspevok kolektívnych členov SPZ (členov klubov SPZ) na rok 2009 v sume 2 € za člena klubu,

b) poplatky za služby poskytované chovateľom psov plemennou knihou SPZ od 1.1.2009 takto:

  • vydanie preukazu o pôvode psa                                           7 €
  • zápis importovaného jedinca                                                5 €
  • súhlas na vývoz psa (exportný preukaz o pôvode)            10 €
  •  oprava PP za chybu chovateľa                                           3,50 €
  • vydanie duplikátu preukazu o pôvode psa                            3,50 €
  • opis preukazu o pôvode psa                                                 3,50 €
  • potvrdenie chovnej spôsobilosti                                            4 €
  • chránenie názvu chovateľskej stanice                                  35 €
  • zápis do knihy brlohárov, diviačiarov, všestranných psov       2 €
  • príloha k preukazu o pôvode psa                                            1 €

 

                   brokabax