Výsledky slovenských kopovov na skúškach duričov

SD_Vysledok

ROK 2014

ROK 2015