SKVSK 22.4.2018 Zvolen – propozície

SVETOVÁ KLUBOVÁ VÝSTAVA SLOVENSKÝCH KOPOVOV

Nedeľa 22.4.2018

Areál TUZ

PROGRAM

Prijímanie psov: 8.00 – 9.00

Posudzovanie: 9.00 – 14.30

Vyhlásenie výsledkov: 15.00

 

 

TRIEDY

dorastu

6-9 mesiacov

mladých

9-18 mesiacov

stredná

15-24 mesiacov

otvorená

od 15 mesiacov

pracovná

od 15 mesiacov (k prihláške treba pripojiť pracovný certifikát)

šampiónov

od 15 mesiacov (k prihláške treba pripojiť potvrdenie o šampionáte)

čestná

pre jedince s titulmi KV, národný víťaz, národný a medzinár. šamp.

veteránov

od 8 rokov veku

TITULY A ČAKATEĽSTVÁ

CAJC – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých môžu získať pes a suka ocenené známkou výborný 1 v triede mladých

CAC – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy môžu získať pes a suka ocenené známkou výborný 1 v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov

CAC Reserve – môžu získať pes a suka ocenené známkou V2 v tr. strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov, ak bol v danej triede udelený CAC

Víťaz plemena (BOB) – do súťaže nastupujú víťazní jedinci opačného pohlavia ako

je víťaz plemena postupujú psy a suky, ktoré získali tituly Klubový svetový víťaz mladých, Klubový svetový víťaz a veteráni ocenení V1

Najkrajší z opačného plemena (BOS) – do súťaže nastupujú víťazní jedinci opačného pohlavia ako

je víťaz plemena.

Klubový svetový víťaz mladých 2018 – . udeľuje sa na SKV osobitne najkrajšiemu psovi alebo suke. Do súťaže postupujú psy a suky, ktoré získali CAJC.

Klubový svetový víťaz 2018 – udeľuje sa na SKV osobitne najkrajšiemu psovi a suke. Do súťaže postupujú psy a suky, ktoré získali CAC.

Prihlasovanie na výstavu je cez webovú stránku http://www.onlinedogshows.sk

Rozhodci

Kruh č.1

Suky – všetky triedy

František Homola

Kruh č.2

Psy – všetky triedy

Ing. Miroslav Stanovský CSc.

Poplatok za psa

Poplatok za psa pre členov klubu

Uzávierka č.1 – 25.3.2018

Poplatok za prvého psa

30,- €

Poplatok za prvého psa

21,- €

Poplatok za každého ďalšieho psa

20,- €

Poplatok za každého ďalšieho psa

15,- €

Uzávierka č.2 – 8.4.2018

Poplatok za prvého psa

40,- €

Poplatok za prvého psa

26,- €

Poplatok za každého ďalšieho psa

30,- €

Poplatok za každého ďalšieho psa

20,- €

Veterinárne podmienky

Každý pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou. Psy z iných regiónov a štátov musia mať Pet Passport.

Všeobecné ustanovenia

Výstavy sú usporiadané podľa výstavného poriadku FCI a SKJ. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Importované jedince musia byť zapísané v plemenných knihách SKJ. Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť výstavné poplatky aj v prípade, ak sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní. Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov. Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Po druhej uzávierke už nie je možné prihlásiť psa na výstavu. Predaj šteniec na výstavisku je prísne zakázaný.

Vystavovateľov žiadame o dodržiavanie čistoty a poriadku v mieste konanej svetovej klubovej výstavy. Usporiadateľ zabezpečí hygienické pomôcky.

Close Menu